11:16

NOVINKY

Co je u mě nového a čím se aktuálně zabývám?

Velmi si vážím tohoto ocenění od Rekonstrukce státu, která cenu uděluje poslancům a senátorům nejaktivnějším v prosazování protikorupční legislativy.

VÍCE

V politice začíná převažovat populismus, zhoršila se forma komunikace. Jsou přijímána rozhodnutí, která bychom dříve nepřipustili. Celý rozhovor v článku

VÍCE

Je připomínkou 30 let existence Bílého kruh bezpečí. Já si připomněla 18 let od schválení mého návrhu zákona, který domácí násilí kategorizoval jako trestný čin

VÍCE

Vždycky jsem na naše sportovce z Hranic hrozně pyšná, protože výsledky, kterých dosahují na národní i mezinárodní úrovni jsou naprosto skvělé!

VÍCE

Dnes a zítra proběhne tato online konference pořádaná Arnikou. Ráda jsem se ujala role moderátorky středeční části. Těšit se můžete na řadu odborníků.

VÍCE

Během těch ještě můžete přispět k ochraně přírodních zdrojů a ekologii, když vrátíte svoje staré nefunkční mobily do knihoven. Pomůžete tím i své knihovně!

VÍCE

Z panelové diskuze

19. 09. 2021

Dnes ve Valašském Meziříčí na Envirofestu o postupech státních orgánů při zásahu na Bečvě.

VÍCE

Dnes jsme se potkali a připomněli si i v Lipníku výročí 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily, ale také její inspirativní život.

VÍCE

Se zástupci Českého rybářského svazu a kandidáty koalice SPOLU jsme si v Rybářském domě v Hustopečích nad Bečvou připomněli roční výročí této neblahé události

VÍCE

Již zítra od 9.30 mše k poctě sv. Ludmily v kostele sv. Jakuba Většího a v 10.30 Setkání Ludmil v meditační zahradě v Lipníku nad Bečvou

VÍCE

O tom budeme zítra od 14.00 diskutovat v rámci Envirofestu Bečva ve Valašském Meziříčí, který připomíná roční výročí od stále nedořešené havárie na řece Bečvě.

VÍCE

Důležité téma a akce pořádaná kolegou Lumírem Kantorem v Senát Parlamentu ČR pod mou záštitou. Odkaz pro sledování v článku.

VÍCE

Konference „Ludmila jako most mezi staletími a generacemi“, kterou jsme pořádali s klubem KDU-ČSL a nezávislí, připomněla její laskavost, moudrost, pomoc chudým

VÍCE

Ale vlastníci domů v nezastavěném území, kteří musí umístění konzoly a nástřešáku strpět, budou i nadále platit statisíce za přeložku, když chtějí dům opravit!

VÍCE

Proč se týká jen případů v zastavěném území obce? Jsou stejně poškození, např. majitelé chalup, mimo zastavěné území obce v jiném právu? Podávám návrh na opravu

VÍCE

Zástupci sociálního podniku Kolibřík CSR dnes v Senátu předali „Cenu za výjimečnou integraci zdravotně postižených“ ČSOB za inspirativní a příkladnou spolupráci

VÍCE

Pokud nejsou dostatečně chráněné, draze se s nimi obchoduje! V usnesení, které jsem předložila, vyzýváme vládu, aby urychlila přípravu všech podkladů ochrany.

VÍCE

Krásný příklad pospolitosti místních občanů, spolků a okolních obcí, která ve veřejné sbírce předčila očekávání. Přeji ať slouží k potěše všech co nejdéle!

VÍCE

Vláda musí urychleně řešit tuto citlivou situaci! Proto jsem se 28. 7. 2021 obrátila na předsedu senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

VÍCE

Rybáři začali ihned vybírat uhynulé ryby z řeky, velela povinnost starat se o stav řeky. Ryby ani nebyly jejich vlastnictvím. A finanční náhrada? V nedohlednu..

VÍCE

"Mezi mraky: 110 let přerovského letectví. Generál Karel Janoušek a další…" Úžasná připomínka více než stoleté historie přerovského letectví.

VÍCE

A pak, že prý na Moravě nerostou! Jeden krásně dominantní žampión se vydařil u splavu v Lipníku.

VÍCE

Identifikace charakteru znečištění je rozhodující pro stanovení míry rizika, ochrany občanů a jejich majetků. Proč to tentokrát trvalo tak dlouho? Viz článek...

VÍCE

Tuto sobotu a neděli byly v Brně a týden předtím i v jeho rodném domě v Hynčicích - Vražném. Odsud je i fotografie.

VÍCE

Chyběla odborná koordinace, odpovídající metodika. Vzorky z kritických míst odebrali opožděně, cenné okamžité vzorky od rybářů bezdůvodně vylity...více v článku

VÍCE

Těší mne, že pro ně Senát vytváří prostor. Na tiskové konferenci jsme je dnes představili. Proběhnou v srpnu a září.

VÍCE

Zastropováním výkupní ceny za elektřinu jsme s kolegy chtěli ochránit spotřebitele i státní rozpočet před doplácením na drahou jadernou elektřinu.

VÍCE

Má jiný než symbolický význam? Podle mě, ale i ústavních právníků NE. V článku odkaz na video...

VÍCE

Nečinností úředníka může být bez vašeho vědomí jeho ochrana zrušena! Předkládám proto pozměňovací návrh, který tuto lumpárnu odstraní. Uvidíme, jestli projde...

VÍCE

Hejtman Olomouckého kraje informoval svůj vodoprávní úřad až den po havárii. O žádosti města Lipník nad Bečvou o převzetí řízení havárie na kraji nic "nevěděli"

VÍCE

Jsou to srdcaři. Chtějí pomoci Bečvě a za každou prodanou vánoční „rybu pro Bečvu“ zasílají část peněz na obnovu řeky a ryb. Ráda jsem jejich projekt podpořila!

VÍCE

Úřady neměly jasno v tom, kdo zásah záchranných a likvidačních prací při havárii na Bečvě řídí a měl řídit...

VÍCE

Jsou ohroženy veřejné zájmy ochrany přírody a krajiny, ovzduší, vody nebo kulturních památek. Jejich ochrana je podřazena pod řízení v zájmu výstavby.

VÍCE

Všichni souhlasí. Bohužel přílepek přijatý k "invazivní novele" ve Sněmovně ruší novelu, která měla stav zlepšit. Budu usilovat o zrušení přílepku.

VÍCE

Ohromně mě to těší! Za svůj obětavý a profesionální přístup při likvidaci a objasňování havárie na Bečvě si to víc než zaslouží!

VÍCE

Osud volyňských Čechů na území dnešní Ukrajiny byl za druhé světové války velmi těžký. Boje, vypalování a vraždění odnášeli právě oni, přežilo jich jen několik.

VÍCE

Varování občanů o havárii na Bečvě bylo opožděné, teprve druhý až čtvrtý den po jejím zjištění a to jen díky vlastní inciativě měst na řece! Více v článku...

VÍCE

Poslanci KSČM, odkud je zvolená předsedkyně komise, smysl šetření zpochybnili a nepodpořili!

VÍCE

Účast zástupců významných kulturních institucí a umělců byla hojná. S kolegy z Parlamentu jsme se shodli na nutnosti úprav statusu umělce i dalších.

VÍCE

Ve válce zaplatili cenu nejvyšší. Čest jejich památce.

VÍCE

Myšlenky konference možná budou formovat budoucnost EU.

VÍCE

Školy Olomouckého kraje zabodovaly a Gymnázium Olomouc - Hejčín je favoritem! Z 60 škol se do vítězného finále dostalo 9 týmů, z toho hned 3 z Olomouckého kraje

VÍCE

Máte doma starý telefon? Vezměte ho do knihovny a můžete vyhrát! Právě startuje soutěž „Odlož mobil v knihovně“, kterou jsem v Olomouckém kraji iniciovala.

VÍCE

S panem senátorem Lumírem Kantorem jsme proto v Senátu prezentovali náš pozměňovací návrh, který má situaci napravit. Návrh si vyžádalo i ministerstvo dopravy.

VÍCE

Usiluji o ni už od roku 2004. Snad se konečně podaří. V zahraničí žije a pracuje mnoho našich občanů a je důležité, aby měli reálnou možnost se voleb zúčastnit.

VÍCE

Chceme a dlouhodobě v Senátu podporujeme Bělorusko svobodné a demokratické.

VÍCE

Připomínky Senátu na jeho zlepšení vláda v zásadě ignorovala. Co vše plánu chybí? Více v článku...

VÍCE

Právě to bylo na Bečvě zneužito! Musí být zajištěny srozumitelné postupy a povinnosti. To potvrdil i výbor, který dal za pravdu mým návrhům úprav vodního zákona

VÍCE

Zůstane tu po ní prázdné místo...

VÍCE

Tentokrát v Přerově, a to Domovu pro seniory, Dětskému domovu a Charitě Přerov. I takové mohou být výsledky zahraničních cest Senátu.

VÍCE

Právní nedostatky, organizační slabiny i personální selhání!

VÍCE

Pietní připomínka Dne vítězství a konce války dnes v Hranicích a také v Olomouci u památníků padlých vojáků na neředínském hřbitově.

VÍCE

Připomněli jsme si oběti války i dny osvobození našich měst

VÍCE

O tom byl mnou pořádaný kulatý stůl se zástupci ministerstev, SMO a SMS. Účastníci se shodli, že je pro obec výhodnější vydat závaznou vyhlášku. Více v článku..

VÍCE

Bohužel Moravu konec druhé světové války krutě zasáhl. Zaniklé osady, zmařené životy. Myslím, že je důležité si to připomínat. Svoboda a mír nejsou zadarmo.

VÍCE

Připomněli jsme si a společně uctili památku obětí Přerovského povstání, a to na místě jejich popravy, u lazecké střelnice.

VÍCE

Nechci aby, vzhledem k současné situaci, někdo řekl, že Senát zbytečně zablokoval volební zákon a volby nemohou být. Více už v článku...

VÍCE

To mne zneklidňuje. Měli by být zastoupeni. Plán je podle nich důležitý nástroj pro obnovu země zejména po pandemii a příležitost modernizace ČR.

VÍCE

Tento barokní zvon bude letos nahrazen stejnojmenným novým zvonem.

VÍCE

Vyhlášky, kvůli jejichž absenci jsme v Senátu chtěli posunout účinnost zákona o odpadech, stále chybí. Ministr slíbil, že budou připraveny. Nejsou.

VÍCE

Důležitá ekologická témata doplňovaly otázky na aktuální politickou situaci i střípky ze života a každodenní práce senátora

VÍCE

Vyzýváme vládu, aby po Ruské federaci vyžadovala finanční náhradu a odškodnění za oběti, materiální škody a likvidační práce po útoku ve Vrběticích

VÍCE

Obětem těchto válečných tragédií jsem spolu s představiteli obcí věnovala tichou vzpomínku

VÍCE

Myslím, že je na místě vyzvat vládu, aby zahájila kroky a žádala o řádné odškodnění této situace (videozáznam z tiskové konference v Senátu v článku)

VÍCE

Příslíbil mi, že že nevyplácení příspěvků na péči Slovákům žijícím v ČR projedná se svým ministrem sociálních věcí a dají to do pořádku.

VÍCE

Na online zasedání Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje se hovořilo o neuspokojivé kvalitě cest II. a III. tříd, objízdných trasách i cyklostezkách

VÍCE

Argument námitek, které se již objevily, že by přijetí teritoriality v Poslanecké sněmovně mohlo obsahovat drobné legislativně technické chyby, není odůvodněný!

VÍCE

Informovat budu o aktuálním stavu řízení úseku D1 u Přerova nebo odpovědích slovenské prezidentky a našeho premiéra na nedořešené nevyplácení příspěvků na péči

VÍCE

Každý senátor díky tomu v následujících měsících pomůže svému regionu. Já dnes navštívila Odersko i Přerovsko.

VÍCE

Zákaz považuji za nepřiměřený a diskriminační. Dle aktuálních zpráv se ale zdá, že vláda pochopila svou chybu i bez nutnosti rozhodnutí soudu

VÍCE

Napadli jsme ustanovení, které zpětně odpouští provozovatelům skládek - neplatičům povinné poplatky. Vůči těm, kteří poctivě odváděli, je neférové.

VÍCE

Havárie na Bečvě odhalila slabiny v prevenci a zvládání mimořádných událostí na vodách orgány státu. Více ve videu v příspěvku.

VÍCE

Havárie na Bečvě odhalila slabiny v prevenci a zvládání mimořádných událostí na vodách orgány státu. Odkaz na záznam a tiskovou zprávu naleznete v článku.

VÍCE

Představím také návrhy potřebných úprav a doplnění právních předpisů a opatření v celém systému prevence a řešení havárií na vodách, která z jednání vyplynula

VÍCE

Drobnou pozorností jsem v dnešní náročné době chtěla podpořit ty nejzranitelnější z nás a ty, kteří se o ně s velkou péčí starají. Držte se!!!

VÍCE

V dokumentu se vyjadřuji k zahájení příprav první části vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe. Vláda jej schválila první den po vyhlášení nouzového stavu v říjnu

VÍCE

Jak víme, ČIŽP v den kontroly firmu DEZA jako možného viníka ekologické havárie vyloučil. Jaké jsou odpovědi na mé dotazy? Celou korespondenci najdete v článku.

VÍCE

Odcestoval do Bruselu, ačkoliv veřejně a s důrazem slíbil účast na celém projednávání daňového balíčku. Mrzí mne jeho absence, zvlášť u tak závažného bodu

VÍCE

Dnes, zase při náhodné pochůzce, bylo zjištěno, že jsou do Bečvy u výusti "Juřinky" vypouštěny silně znečištěné vody. Budu žádat o trvalý monitoring!

VÍCE

Důvodem bylo použité stanovisko ministra životního prostředí, které považuje za nezákonné, jelikož jeho součástí nebylo řešení zimní údržby.

VÍCE

Se skupinou senátorů jsem navrhovala zrušení části zákona upravujícího sběr citlivých dat pacientů do Národního zdravotnického informačního systému.

VÍCE

Byly to dny plné napětí a nejistoty. Na jejich zlomový význam pro naši svobodu a demokracii bychom nikdy neměli zapomenout. Připojuji připomínku z Přerova...

VÍCE

S předsedou Senátu a kolegy, ale i mnoha dalšími jsme dnes na Národní třídě zavzpomínali na události 17. listopadu s kytičkou a svíčkou.

VÍCE

Dnes jsme našli ryzce schované pod smrčkem.

VÍCE

Senát se zejména postavil proti sněmovnímu pozměňovacímu návrhu, který zpětně odpouští provozovatelům skládek - neplatičům povinné poplatky.

VÍCE

Je to pro mne velká čest a závazek. Senát je institucí, která s rozvahou chrání demokracii a svobody v naší zemi. K tomu chci i já napomoci.

VÍCE

Pikantní souboj Agrofertu a občanské společnosti prožívá Přerov...více v článku!

VÍCE

I přes řadu konkrétních vážných argumentů proti záměru a množství jeho rizik! Ekonomický přínos prvního kousku za 15 miliard z Polska do Svinova nebyl prokázán!

VÍCE

Teď nás čeká ještě hodně nabitý týden do druhého kola, které proběhne zase v pátek a v sobotu 9. a 10. října. Věřím, že to spolu s vaší pomocí dobře zvládneme!

VÍCE

Pokud Vám záleží na tom, abychom klidně žili ve svobodné a úspěšné zemi, kde právo platí pro všechny stejně, prosím přijďte k volbám a podpořte mě svým hlasem.

VÍCE

Toto ocenění jsem dostala od Rekonstrukce státu, která pravidelně hodnotí senátory z hlediska podpory protikorupčních opatření.

VÍCE

To rybáři, kteří řeku od začátku čistili, neví. Nemají žádné oficiální informace o charakteru nebezpečné látky, která řeku kontaminovala...(více v článku)

VÍCE

Ve středu budu se svým týmem a doprovodným programem v Předmostí a ve čtvrtek v Přerově před poliklinikou. Těším se na Vás!

VÍCE

Celkem jsme se potkali s občany 122 obcí nebo jejich místních částí. Z rozhovorů a setkání mám plný sešit a v notebooku soubor námětů a připomínek!

VÍCE

Jak letos volit

29. 09. 2020| VOLBY

Vzhledem k aktuální epidemické situaci to máme letos trochu složitější, v článku proto uvádím malý návod jak je možné volit

VÍCE

Desítky tun mrtvých ryb a více než 40 kilometrů řeky zamořené kyanidem. Překvapuje mě, že MŽP tuto ekologickou havárii stále neřeší!

VÍCE

V následujících dnech se setkáme v těchto obcích a městech:

VÍCE

Mám velkou radost, jelikož na základě mého návrhu byla Stříbrnou medailí Senátu oceněna paní profesorka Libuše Hrabová.

VÍCE

Zítra již od 10:00 a po celý den se na Vás těším na náměstí T. G. Masaryka v Lipníku

VÍCE

Mrtvá řeka Bečva

22. 09. 2020

Mrtvá řeka Bečva. To je velmi smutná zpráva. Ještě v červenci jsem se radovala z velmi dobrého výsledku analýz kvality říční vody...

VÍCE

Udělám vše proto, abychom obnovili funkce přírodního systému a zejména ochránili zdroje pitné vody. Více již v článku

VÍCE

Jednou z největších radostí pro mě bylo, když mi za moji činnost v Senátu udělila titul a plášť Batmana za mimořádnou podporu protikorupčních zákonů.

VÍCE

Již zítra, 18. 9. v sále Loutkového divadla Sokola Přerov! Těším se na Vás!

VÍCE

Které obce navštívím v následujících dnech? Vše najdete v článku nebo v sekci Naše setkání

VÍCE

Cesty, které vedou k cíli

16. 09. 2020| VOLBY

Pro zlepšení hospodářské situace a udržení zaměstnanosti v našem regionu je potřeba kvalitní a rychlá dopravní infrastruktura. O co se chci dále zasadit?

VÍCE

Kde jsme se mohli potkat?

VÍCE

Náš region je opravdu bohatý na krásnou přírodu, a občas se tu skrývají i světové unikáty. Hranická propast je zajímavá z různých důvodů..(více v článku)

VÍCE

Během návštěvy Drahotuš mě čekalo milé překvapení v podobě skvělého písničkáře Vaclava Koubka. Moc děkuji za vyjádřenou podporu! (video v článku)

VÍCE

Pokračujeme v návštěvách obcí a setkáních s veřejností. Kde přesně?

VÍCE

V Jeseníku nad Odrou a jeho místních částech, Luboměři pod Strážnou, Partutovicích, Jindřichově, Hlinsku, ale i Lipníku, Hustopečích nebo Všechovicích.

VÍCE

Návrh 3x a dost je je reakcí a konkrétním opatřením k nepostižitelnosti opakovaných přestupků v Přerově. Více v článku.

VÍCE

Kde se můžeme potkat v nejbližších dnech? Více v článku a sekci "Naše setkání"

VÍCE

Na včerejším semináři jsme se shodli, že realizace opatření proti suchu probíhají pomalu. Jako členka senátní komise VODA-SUCHO se stále snažím o nápravu

VÍCE

Pomáhala jsem řešit problémy spojené se stavbou D1 na Přerovsku i Palačovské spojky a nadále dělám vše pro to, aby došlo k jejich uspíšení. Více ve videu

VÍCE

Další cesty po volebním obvodu

31. 08. 2020| VOLBY

Další milí lidé a zajímavá místa, která jsem navštívila v první polovině minulého týdne...

VÍCE

Ohlednutí za tour - kde jsme se potkali?

VÍCE

Největší zdržení je tam, kde vyvlastňujeme domy, kde lidé bydlí. Jak napomoci zrychlení výstavby? Více ve videu

VÍCE

Kde se můžeme potkat?

28. 08. 2020| VOLBY

Které obce navštívím v následujících dnech? Vše najdete v článku nebo v sekci Naše setkání

VÍCE

Jak se měnilo pořadí ČR v rychlosti povolování staveb od roku 2008? Možná budete překvapeni! Video v článku

VÍCE

Skvělé setkání s mými přáteli na letos sice trochu skromnějším zahájení Hefaistonu, ale se skvělou atmosférou!

VÍCE

Na cestách

26. 08. 2020| VOLBY

Díky za milá setkání a důležité podněty v minulém týdnu v Bochoři, Horní Moštěnici, Beňově, Černotíně, Skaličce, Ústí, Buku, Sobíškách a Zábeštní Lhotě!

VÍCE

Udělám co bude v mých silách, aby všichni, kdo potřebují, měli přístup k terénním a mobilním službám. Více ve videu v článku.

VÍCE

Těším se na Vás! Konkrétní termíny uvádím v článku i v sekci "Naše setkání"

VÍCE

Milá setkání s Vámi

20. 08. 2020| VOLBY

Opět na cestách po volebním obvodu

VÍCE

Přerovský lazaret

19. 08. 2020| VOLBY

Představuji krátké video o přerovském lazaretu, otřesném místě, ze kterého se, díky mému zásahu, zdravotně postižení dostali do lepších podmínek

VÍCE

Opět se na Vás těším tento i příští týden. Konkrétní termíny uvádím v článku i v sekci "Naše setkání"

VÍCE

Záleží mi na Vás, Vašich názorech a problémech, které Vás trápí. Mimo pravidelných setkání v Přerově, Lipníku, Hranicích a Odrách nyní navštívím i Vaši obec.

VÍCE

Další příjemná setkání v Bohuslávkách, Dolním Újezdu, Veselíčku, Výklekách, Dobrčicích, Přestavlkách a Říkovicích

VÍCE

Kde se můžeme potkat? Více informací najdete v článku nebo sekci "Naše setkání"

VÍCE

Neefektivní sankce za přestupky navrhujeme řešit mechanismem „3x a dost“, tedy trestně stíhat pachatele, pokud by během 2 let potřetí spáchal stejný přestupek

VÍCE

Zahajujeme sérii krátkých spotů přibližujících konkrétní problémy, které jsem řešila a priority, s nimiž jdu do nadcházejících senátních voleb.

VÍCE

Jaké jsou hlavní cíle, principy a záměry, které jsem hájila a o které chci dále usilovat? Snad jsou známé. Nově je najdete i v mém volebním programu zde na webu

VÍCE

Zvu Vás na osobní setkání! Kde budeme pokračovat zjistíte v článku nebo sekci "Naše setkání"

VÍCE

Naše setkání

11. 08. 2020

V minulém týdnu jsem se s Vámi setkala mimo jiné v Oprostovicích, Radotíně, Paršovicích, Dolních Nětčicích, Spálově, Heřmánkách nebo Heřmanicích u Oder.

VÍCE

Dobrá nálada a pohoda včera provázela přerovské Svatovavřinecké hody, kde jsem měla příležitost se osobně setkat s mnoha příjemnými a skvělými lidmi.

VÍCE

Těžba dřeva je u nás v posledních dvou letech nejvyšší v historii a stromy a lesy tak mizí z naší krajiny

VÍCE

Nominovala jsem dvě významné osoby spjaté s Hranicemi – paní profesorku Libuši Hrabovou, historičku a plukovníka Jana Zezulu, spjatého s hranickou posádkou

VÍCE

Velmi smutný pohled na zpustošený les podél cesty z Týna nad Bečvou do Paršovic.

VÍCE

Vyrážíme na tour!

03. 08. 2020| VOLBY

Během léta budu se svým týmem navštěvovat obce a města v našem senátním obvodu. Těším se na Vás!

VÍCE

Podle mého silného názoru by měl být co nejdříve vybudován. Od chvíle, kdy jsem se stala senátorkou v roce 2014, se snažím o to, aby byl dokončen.

VÍCE

V živém rozhovoru jsem odpovídala na věci, které vás zajímají – jak z politiky, tak z dalších oblastí

VÍCE

Z rozhodování o umístění dopravních, energetických a vodních staveb budou města, obce a občané vyloučeni!

VÍCE

Jeho osobnost mne provází od dětství, kdy mi tatínek v Brně u záhonku různě barevných macešek vysvětloval základní princip genetiky.

VÍCE

Nyní je skutečně důležité zajistit bezpečnost všech občanů a posílit stálou přítomnost policie v ulicích. Je dobře, že zástupci města jednají s policií.

VÍCE

Jedná se o prestižní environmentální cenu udělovanou od roku 1996 na počest prvního ministra životního prostředí, který tragicky zahynul v roce 1995 v horách

VÍCE

Zničení vzácných Zbrašovských aragonitových jeskyní, unikátního systému hranického krasu a minerálních vod lázní Teplice nad Bečvou nelze připustit.

VÍCE

Velmi ráda jsem se zúčastnila slavnostního otevření břidlicového Flascharova dolu v Odrách. Je úžasnou připomínkou historie oderského regionu.

VÍCE

Můj rozhovor pro Přerovský a Hranický deník

VÍCE

S vojáky hranické posádky jsem si při příležitosti Dne ozbrojených sil Armády ČR připomněla historický okamžik počátku budování československé armády.

VÍCE

Předání vysvědčení - vždycky to byl pro mě významný den, ne vždy ale radostný. Je to den zlomu, pak už začíná volnost prázdnin.

VÍCE

U příležitosti představení kandidátů do Senátu jsem se potkala s mým milým přítelem Petrem Pithartem.

VÍCE

Ptají se mě, kdo je mým vzorem v politice. Paní poslankyně Milada Horáková je určitě jedním z nich.

VÍCE

Velmi hezká akce, které jsem byla moc ráda gestorem, letos již počtvrté.

VÍCE

Zaslouží si louka golfového hřiště zavlažování čím dál vzácnější podzemní vodou? Rada Olomouckého kraje dnes na zastupitelstvu předložila ke schválení...

VÍCE