Domů / Novinky / Závěry mého šetření havárie na Bečvě?

Závěry mého šetření havárie na Bečvě?

12. 05. 2021

Závěry mého šetření havárie na Bečvě? Právní nedostatky, organizační slabiny i personální selhání!  

Z mého šetření vyplývají organizační slabiny, nedostatky v právních předpisech a zásadní personální selhání, jejichž důvody jsou nejasné. Zabezpečení provázaného systému opatření při haváriích na vodách bylo podceněno. Za jeho funkčnost je odpovědné hlavně MŽP. Úřady státní správy a samosprávy neměly jasno v tom, kdo zásah záchranných a likvidačních prací řídil. Koordinace prací byla v důsledku neodpovídající podpory odborných sekcí státní správy nedostatečná. Odběr vzorků po havárii byl odborně nekoordinovaný, analýzy byly prováděny bez podkladů o možných kontaminantech. To zásadně prodloužilo laboratorní určení povahy znečištění. Určení kyanidů nebylo laboratořemi v prvních dnech vůbec prováděno. V den zjištění havárie nebyly nikým odebrány vzorky z žádné ze známých a potencionálně rizikových výustí kanalizací.  Informace a varování obyvatelstva o havárii bylo opožděné a nedostatečné.

Více viz: https://seitlova.cz/dokumenty/tiskove_zpravy/609be6976730b5.26465725.pdf

Foto: HZS OK