Domů / Novinky / Chci iniciovat celonárodní program na podporu výsadby stromů

Chci iniciovat celonárodní program na podporu výsadby stromů

06. 08. 2020

Těžba dřeva je u nás v posledních dvou letech nejvyšší v historii a stromy a lesy tak mizí z naší krajiny. V předchozích desetiletích se těžba běžně pohybovala kolem 12 až 15 mil. m3, v roce 2018 činila jen kalamitní těžba přes 24 mil. m3. Za rok 2019 uvádí první oficiální odhad ministerstva zemědělství cca 20,7 mil. m3,  celkové napadení kůrovcem bylo ale cca 30 mil. m3.

Bohužel i letošní zima byla pro kůrovce příznivá, teplotně mírná s nízkými zásobami sněhu. V lednu a únoru způsobily silné vichry množství polomů a vývratů a již v březnu začalo v nižších polohách půdní sucho. Pokud bychom pominuli přírůstky, celkové zásoby 511 mil. m3 našeho smrku by při tomto tempu byly vytěženy za méně než 20 let.

O příčinách tak vysoké nutnosti kalamitních, zejména kůrovcových těžeb, byly vedeny mnohé spory. Závěry se nyní shodují na dlouhodobém suchu, nevhodné druhové skladbě a sérii příznivých podmínek pro hmyzí škůdce. Třetím neméně významným faktorem je historické poškození stromů znečištěným ovzduším. Poškozením na vysoké úrovni u nás trpí více než 75 % porostů starších 60 let, u mladších je to stále více než  třetina. Nejsou to jen smrky, ale hlavně borovice a modříny, z listnáčů zejména duby.

Ale nejde jen o stromy v lesích! V naší krajině zbylo již jen málo ze stromů vysázených generacemi našich rodičů a prarodičů. Kolem potoků a cest prosychají, obalené cizopasným jmelím. Bez potřebné péče jim mnoho času nezbývá. Nové výsadby jsou stále vzácné. Železnice a správci silnic žádají z důvodů bezpečnosti kácení odsunutí nové výsadby zpravidla až dále na zemědělské pozemky. Vlastníci pozemků je zase nechtějí z důvodů snížení produkce pěstovaných plodin.

Minulé roky byly výrazně teplotně nadnormální, klimatické změny jdou rychleji než se očekávalo. Každý jeden strom na podobném principu jako klimatizace okolí chladí a může teplotu snížit o více než 20 °C. Stromy a lesy jsou nedílnou součástí prostoru ve kterém žijeme. Udělejme vše proto, abychom ho našim dětem „nevybydleli“. Výše uvedené skutečnosti a další mne vedou ke snaze iniciovat celonárodní program na podporu výsadby stromů.    

 

Fotografie: silvarium.cz