Domů / Novinky / Třikrát a dost: pro větší bezpečnost a ochranu společnosti

Třikrát a dost: pro větší bezpečnost a ochranu společnosti

14. 08. 2020

Nyní nastavený sankční efekt postihu za některé přestupky je v praxi, zejména u recidivujících pachatelů fakticky nevymahatelný. To může vyvolávat pocit beztrestnosti a naopak vede ke stupňování jejich protiprávních činů. Tato situace bohužel trápí i lokality našeho volebního obvodu a proto se domnívám, že je nutné zavést trestní postih těch, kteří se opakovaně dopouští přestupků proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití," vysvětluje senátorka Jitka Seitlová.

Proto podáváme s poslancem Marianem Jurečkou návrh novely trestního zákoníku, umožňující trestně stíhat pachatele, pokud by potřetí spáchal tentýž přestupek během dvou let. Návrh nyní čeká na projednání ve Sněmovně.

Návrh, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, byl tento týden předložen Poslanecké sněmovně k projednání. Cílem je lépe ochránit společnost před kriminalitou, jakou jsou krádeže, poškozování cizího majetku, rušení nočního klidu, vyhrožování újmou na zdraví nebo ublížení na zdraví.

„Navrhujeme využít mechanismus „třikrát a dost“, tedy trestně stíhat pachatele, pokud by potřetí spáchal tentýž přestupek během dvou let. Hlavním účelem kriminalizace recidivujícího přestupkového jednání je však zejména zesílení odstrašujícího účinku práva tam, kde ani opakovaný postih za přestupek nevedl k nápravě pachatele, respektive kde prostředky správního práva nepostačují k tomu, aby byl pachatel účinně odrazen od opakování protiprávního jednání,“ říká předkladatel návrhu v Poslanecké sněmovně, Marian Jurečka.  

V trestním řízení má soud k dispozici řadu vhodných trestů od domácího vězení, peněžitého trestu přes obecně prospěšné práce a další alternativní tresty (léčení závislosti na návykových látkách, zdržení se styku s určitými osobami, zdržení se hazardních her a hraní na hracích přístrojích) až po podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody.

Nedodržení nebo porušení soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností může mít za následek přeměnu v nepodmíněný trest odnětí svobody.

Velmi důrazným prostředkem je uložení trestu podmíněného odsouzení s dohledem vykonávaným probačním úředníkem, jehož musí odsouzený pravidelně informovat o způsobu svého života, zejména o zdrojích obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezeních a přiměřených povinností a je povinen umožnit probačnímu úředníkovi vstup do svého obydlí.

„Domníváme se, že náš návrh, navazující na starší návrh ministerstva spravedlnosti z roku 2012 díky mechanismu „třikrát a dost“ skutečně může napomoci snížení počtu recidivistů a zklidnění bezpečnostní situace ve městech a obcích s tzv. vyloučenými lokalitami,“ uzavírají společně Jitka Seitlová a Marian Jurečka.  

 

V Přerově 14. 8. 2020