Domů / Novinky / Plénum Senátu - jmenování nového soudce Ústavního soudu

Plénum Senátu - jmenování nového soudce Ústavního soudu

18. 10. 2023

Na schůzi Senátu se projednávala mimo jiné žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu se jmenováním nového soudce Ústavního soudu. Navrženým kandidátem byl JUDr. Pavel Simon, dosavadní soudce Nejvyššího soudu. Ústavní soudci mají mimořádné kompetence, v jejichž rámci chrání ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů a garantují ústavní charakter výkonu státní moci. Proto musí jít o osobnosti nejen odborně, ale i lidsky plně integrované. Tyto předpoklady nebyly podle mého názoru u pana doktora Simona beze zbytku naplněny, proto jsem hlasovala proti jeho jmenování ústavním soudcem. Stejný názor vyjádřila při hlasování na schůzi Senátu většina senátorů, proto se ústavním soudcem pan doktor Simon nestane.