Domů / Novinky / Informace z 21. schůze Senátu

Informace z 21. schůze Senátu

02. 03. 2022

Na schůzi jsem nepodpořila dohodu o rozvoj Labské vodní cesty. Jak řekl pan ministr, má pouze deklaratorní charakter, takže je téměř zbytečná. Navíc je značně nevyvážená, na naší straně je plavební hloubka po Pardubice 2,3 m, na straně SRN je 1,4 m. Problematický děčínský úsek dohoda nechává zcela otevřený. V Německu více dbají na podmínky přírodního prostředí.
 
Senát schválil návrh nařízení pro rozvoj transevropské dopravní sítě, který zařazuje tři ze čtyř úseků vysokorychlostní trati Praha – Brno do základní sítě, to by mělo zajistit jejich vybudování do roku 2030. V rozšířené hlavní síti, s požadavkem zprovoznění do roku 2040 jsou vysokorychlostní tratě Přerov – Ostrava, Podkrušnohorský tunel a úsek Ústí nad Labem – Drážďany. Byla bych ráda, kdyby se tyto ambiciózní plány podařilo naplnit.
 
Na životní prostředí je vytvářen stále větší tlak, neuvědomujeme si míru poškození, která může ohrozit naše zdraví nebo životy do budoucna. Máme 11 tisíc kontaminovaných míst evidovaných v rámci ČR, od roku 2015 se zdvojnásobil počet průmyslových havárií. To jsou smutná fakta. Jsou však důležitá proto, abychom si uvědomili, kde napřít pozornost a úsilí k nápravě.