Domů / Novinky / Proč byl odběr vzorků v prvních kritických hodinách havárie na Bečvě podceněn?

Proč byl odběr vzorků v prvních kritických hodinách havárie na Bečvě podceněn?

23. 07. 2021

Chyběla odborná koordinace a odpovídající metodika. Vzorky z kritických míst a vyústí kanálů byly odebrány opožděně, cenné okamžité vzorky od rybářů  bezdůvodně vylity, většina vzorků byla do laboratoří předána až druhý den po havárii, monitoring bentosu byl proveden až pátý den. Určení kyanidů nebylo laboratořemi v prvních dnech vůbec prováděno.

Rychlé a správné odebrání vzorků na rizikových místech je rozhodující pro zjištění zdroje havárie. Chyby při zásahu na Bečvě jsou dnes jednou z hlavních příčin problémů se stanovením viníka havarijního úniku nebezpečných chemikálií (více https://seitlova.cz/dokumenty/tiskove_zpravy/60e70ceadaac28.85334446.pdf, str. 16 - 18, návrh opatření, str. 28-29).