Domů / Novinky / Připomněli jsme si Pražské povstání

Připomněli jsme si Pražské povstání

03. 05. 2022

5. května tomu bude 77 let, kdy obyvatelé Prahy povstali a bojovali o své město proti nacistickým okupantům a vojskům.

V průběhu Pražského povstání zahynulo mnoho nevinných lidí. Němci páchali masakry civilistů a zajatců, mnoho odvážných zemřelo při boji o město. Čest jejich památce! Připomeňme si jejich odvahu postavit se silnému nepříteli.

Jsem ráda, že se zde můžeme společně potkat a poděkovat také veteránům povstání.

Pražské povstání významně napomohlo osvobození Československa a předznamenalo samotný konec druhé světové války.

Druhá světová válka byla to nejhorší, co svět ve 20 století zažil. Doufali jsme spolu a s celou Evropou a minulá desetiletí usilovali o mír. Bohužel, ve světle nedávných událostí válka rozpoutaná na Ukrajině Ruskem bolestně připomíná v historické paměti našeho národa zvěrstva páchaná nacisty.

Události Pražského povstání nelze nepřipodobnit událostem těchto dnů, které se odehrávají nedaleko na východ od nás v boji o Kyjev a další města na Ukrajině. Také Ukrajinci bojují za svobodu své země, kterou okupuje nepřítel. A jak se můžeme denně s nadějí přesvědčovat, jejich spravedlivé odhodlání a odvaha může, jako tehdy upřed 77 lety u nás, překonat silnou převahu.

Připomeňme, že právě ruská armáda přijela Prahu osvobodit v roce 1945 od nacistů a nyní se dopouští na Ukrajině stejných brutálních zločinů, před kterými chtěla tehdy naši zemi osvobodit. Tehdejší hrdinství proti fašismu a vzpomínky jsou dnes Ruskem zneužívány jako falešné argumenty pro neobhajitelnou agresi vůči suverénní svobodné zemi.

Je až zarážejícím jak se válečné postupy německých fašistů za druhé světové války přímo promítají do strategie současné brutální ruské agrese. I tehdy již byla nacisty také vedena proti našemu obyvatelstvu dezinformační kampaň. Zásadní roli proto sehrál v Pražském povstání Český rozhlas. Jeho odvážní redaktoři a pracovníci burcovali obyvatele k odporu proti nacistům. V bojích, které se odehrávaly přímo na chodbách rozhlasu, ukázali neobyčejnou odvahu.

V hybridní dezinformační válce nacházíme i zde paralelu s dnešní situací. Svobodná a nezávislá média jsou důležitou součástí naší reality. Cílené dezinformace, lživá videa, alternativní fakta mají oslabit a ohrozit schopnost obrany, rozložit odhodlání nepodvolit se.

Jsem vděčná, že naše veřejnoprávní media fungují na vysoké úrovni. Zcela zásadní je vést neustále obranu i v této hybridní válce, které dnes čelíme nejen u nás, v Evropě a v celém globálním světě.

Žijeme ve svobodné zemi a musíme si uvědomit, že to není samozřejmosti. Musíme umět hájit a chránit národní sounáležitost a nezávislost, mít silnou armádu a stát pevně za svobodou každého suverénního demokratického státu.