Domů / Novinky / Bečva opět v ohrožení?

Bečva opět v ohrožení?

24. 11. 2020

Bečva opět v ohrožení? Dnes, zase při náhodné pochůzce, bylo v 11 hodin zjištěno, že z kanalizace výustě tzv. Juřinky jsou do Bečvy vypouštěny na první pohled silně znečištěné vody. Budu žádat o trvalý monitoring této výusti, protože je zřejmé, že je velkým rizikem pro řeku Bečvu. Včera jsem shodou okolností jednala s vedením města Valašské Meziříčí o havárii, která v září zahubila desítky tun ryb. Případ tohoto policií stále šetřeného úniku kyanidu z dosud neznámého zdroje odhalil nejasnosti v zákonných postupech a kompetencích orgánů státní správy. S vedením města jsme se shodli na nutnosti prosazovat legislativní úpravy a zajistit úspěšnější likvidaci případných havárií v budoucnu. Když chybí jasné centrální pokyny, a analýzy odebraných vzorků jsou pomalé, tak ani maximální a obětavá snaha všech zúčastněných nemůže být natolik účinná, jak bychom si přáli.
 
Foto: HZS Zlínského kraje