Domů / Novinky / kontrolní den stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí“

kontrolní den stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí“

15. 08. 2023

V Šenově u Nového Jičína se konal kontrolní den stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí“, jenž se dotýká obcí Polom, Bělotín a dalších obcí v mém regionu. ???? Po informacích o průběhu prací se jednalo o problémech dopadajících na běžný chod obcí, např. na konci prázdnin je třeba dohlídnout, aby byl od začátku školního roku připraven bezpečný průchod dětí do školy. Úsek, který je pro pěší v současnosti uzavřen, zhotovitel slíbil do 1. září zpřístupnit!
Opět jsem se utvrdila v tom, jak je důležitá komunikace a spolupráce všech dotčených subjektů. Držím stavbě pěsti, ať nenastanou žádné velké komplikace!