Domů / Novinky / Přeji Vám všem úspěšný nový rok!

Přeji Vám všem úspěšný nový rok!

01. 01. 2022

Přeji Vám všem úspěšný nový rok v osobním i pracovním životě. Věřím, že se nám společně podaří překonat mnohá úskalí, která přináší stále se šířící Covid-19. Osobně silně podporuji prevenci očkováním.

Dobrou zprávou je, že se vláda začala zabývat dopady zvyšování cen energií. Měla by přijít novela energetického zákona, která by předcházela lehkomyslnému a nezodpovědnému hospodaření stovek distribučních společností v ČR.

Mým osobním cílem v tomto roce bude náprava zákona o vodách (havárie Bečva) a nadále řešení nerovností a nespravedlností v právních předpisech. Stále chci pomáhat našemu regionu.

Zasazovat se budu zejména o dobudování dálniční infrastruktury a zlepšení kvality silnic II. a III. třídy v regionu.

Těším se na spolupráci s Vámi a přeji vše dobré do nového roku.