Domů / Novinky / návrh na zrušení změkčení hlukových limitů

návrh na zrušení změkčení hlukových limitů

17. 07. 2023

23 senátorů podalo v pátek 14. 7. 2023 návrh ÚS na zrušení ustanovení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku ze silniční a železniční dopravy. To by mohlo negativně ovlivnit okolí až 80 % dopravních staveb v ČR. Senátoři upozorňují i na možné zdravotní riziko a ekonomické dopady tohoto opatření. Nařízení zvyšující limity je tak v rozporu se zákonem o ‘ochraně veřejného zdraví’, podle kterého bylo vydáno.
Překročení zákonného zmocnění ke změně hygienických limitů bez provedení odborného hodnocení zdravotních rizik není formalitou ale zásadním rozporem se zákonem. Hluk je podle odborných studií druhým z nejvážnějších environmentálních znečistění s negativním vlivem na zdraví. Soulad s cílem zákona, kterým je ochrana veřejného zdraví a zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva nebyl vyhodnocen.
Ani čistě ekonomické argumenty, které jsou v odůvodnění pro zvýšení hlukových limitů uváděny, a to snížení nákladů na dopravní stavby, nemohou obstát. Vyhodnocení jejich důsledků na zdraví občanů a s tím souvisejících následných výdajů zejména v oblasti zdravotní a sociální chybí.
Nové dopravní stavby budujeme na desítky let, současná snaha úsporných opatření veřejných zdrojů nemůže oprávnit k tak krátkozrakému šetření změkčujícími limity ochrany zdraví. Případné následné nutné konstrukční a stavební úpravy pro snížení hlukového zatížení by nám je prodražily násobně.