Domů / Novinky / Plénum Senátu - snaha o prosazení novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Plénum Senátu - snaha o prosazení novely zákona o ochraně veřejného zdraví

18. 10. 2023

Na schůzi Senátu jsem se pokusila spolu s několika dalšími senátory prosadit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Námi navržená úprava by v konečném důsledku přispěla ke snížení dopadů hluku z dopravy a stavebních prací na zdraví obyvatel, kteří jsou mu vystaveni. Ilustrativním příkladem může být třeba dlouholeté obtěžování obyvatel obce Klimkovice v Moravskoslezském kraji nadměrným hlukem z provozu dálnice D1. Dopady hluku na fyzickou i psychickou pohodu lidí přitom mohou být značné. ????
Naše iniciativa směřovala k tomu, aby se obce, které mají být vystaveny hluku, staly účastníkem řízení při vydávání časově omezeného povolení pro nedodržení hlukových nebo vibračních limitů. Dnes je účastníkem řízení pouze žadatel, obvykle stavební firma nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zájmy obcí a jejich obyvatel tak nejsou dostatečně chráněny. I přes velkou snahu několika senátorů, včetně té mé, se nám tuto změnu nakonec prosadit nepodařilo. ????