Domů / Novinky / Účast spolků a nevládních organizací při stavebních řízeních

Účast spolků a nevládních organizací při stavebních řízeních

10. 05. 2023

Je rozšířeným omylem, že nevládní organizace a spolky jsou hlavní příčinou zdržování a prodlužování stavebních řízení. Podle jediné dostupné analýzy problému zpracované Masarykovou univerzitou v roce 2017, která zkoumala 4200 stavebních řízení (10 %) se spolky účastnily jen v 251 případech, tedy v 6 % ze všech. Z toho v 17 případech podaly odvolání a ve dvou pak žaloby (tj. v 0.047 % všech). Podle mojí zkušenosti občanské spolky naopak hájí zájmy těch, jejichž oprávněné zájmy mohou být ohroženy. Proto jsem podpořila při projednání v Senátu návrh na vrácení umožnění jejich účasti v řízeních.

Odkaz na mé vystoupení v Senátu: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=14&S=11&PID=63&ORG=Sen%E1t