Domů / Novinky / Obce, které žádaly o pomoc, se jí nedočkaly.

Obce, které žádaly o pomoc, se jí nedočkaly.

18. 07. 2021

Hejtman Olomouckého kraje informoval svůj vodoprávní úřad až druhý den po zjištění havárie na Bečvě, přestože se situace již první den vyvíjela jako mimořádně závažná. Vodoprávní úřad v Lipníku nad Bečvou žádal o převzetí řízení Krajský úřad Olomouckého kraje, ten ovšem o této žádosti „nevěděl“! Je přitom stanoveno zákonem, že pokud obec není schopna zajistit zneškodnění sama, může o pomoc požádat krajský úřad (více viz https://seitlova.cz/dokumenty/tiskove_zpravy/60e70ceadaac28.85334446.pdf, str. 4 - 6).