Domů / Novinky / Debata v Senátu odhalila mnoho problémů k nápravě v loňském Stavebním zákoně

Debata v Senátu odhalila mnoho problémů k nápravě v loňském Stavebním zákoně

15. 03. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá zásadní změny v územním plánování až na další fázi novel stavebního práva. Jak na konferenci zaznělo, měly by se zabývat ekonomickými nástroji, strategickým plánováním a podporou regulačních plánů. Nyní probíhají jednání jen na zohlednění části návrhu na speciální územní plánování podané statutárními městy, úpravy plánovacích smluv a dalších termínových a terminologických nedostatků zákona.

Loňský zákon významně rozšířil výčet veřejně prospěšných staveb, které mohou být předmětem vyvlastňování majetku. O těchto konkrétních stavbách a jejich umístění se rozhoduje schválením územní dokumentace na úrovni vlády, kraje nebo každé jednotlivé obce. Ministerstvo připravuje nové znění nyní platného zákona o vyvlastnění, s cílem zrychlit a zkrátit vyvlastňovací řízení.

Vyvlastnění je jedním z nejzávažnějších zásahů do ústavou chráněného vlastnického práva. Podmínky vyvlastnění je nutné stanovit jasně a určitě. Platné stavební právo ani demonstrativní výčet veřejně prospěšných staveb v současném zákoně to nesplňuje. Proti libovůli, účelovým zájmům momentálních politických uskupení a zneužití vyvlastnění musí platit přísná a jednoznačná pravidla.

Pozice osob byla v procesu schvalování dokumentů územního plánování, zahrnující i stavby možného vyvlastnění, loňským zákonem oslabena. Žádám, aby novela stanovila povinnost informovat občany o termínech projednání veřejnými sdělovacími prostředky nebo občanem vyžádanou digitální cestou. Cílem je, aby územní plány byly lepší dohodou o využití území a předcházely tak také procesu vyvlastňování.