Vážení a milí spoluobčané, srdečně Vás vítám na svých webových stránkách, kde naleznete informace o mé práci v Senátu i mimo něj.

Setkejte se se mnou

Informace o budoucích i minulých setkání s Vámi

Co je nového

Novinky z úřadu senátorky, z kraje a informace pro občany

6. 1. jsme se setkali s hejtmanem JMK, představiteli města Brna a brněnských univerzit na pietním aktu, abychom si připomněli 138. výročí od jeho úmrtí.

VÍCE

Je zadáno výběrové řízení na dodavatele stavby, v dubnu by mohl být zahájen archeologický průzkum, jak mi bylo řečeno ředitelem zlínského ŘSD. Držím palce!

VÍCE

Věřím, že se nám společně podaří překonat mnohá úskalí, která přináší stále se šířící Covid-19. Co nás čeká a jaké jsou mé osobní cíle se dočtete v článku.

VÍCE

RNDr. Jitka Seitlová

Senátorka za volební obvod č. 63 - Přerov

Narodila jsem se v roce 1954 v Přerově a dětství prožila v zahradách a na polích v Lipníku. Myslím, že tam je počátek mého obdivu a hlubokého respektu k přírodě, vzájemného působení živého a neživého systému, kterého jsme součástí.

Po získání doktorátu přírodních věd v Brně jsem vedla terénní průzkumy sanace vody, připravovala studie ochrany životního prostředí pro územní plánování. V roce 1990 mne MŽP přijalo do nových oborů odpadů a EIA, pracovala jsem v odpadové firmě ASA a konečně řídila referát ŽP okresu v Přerově.

Práci senátorky jsem vykonávala již v letech 1996 až 2007, pak mne zvolili poslanci a senátoři zástupkyní veřejného ochránce práv. Šest let jsem v této funkci hájila občany před nesprávným a nezákonným postupem úřadů.

Díky získaným zkušenostem vím, že se musí ještě mnoho změnit, aby zákony byly spravedlivé pro všechny, na všech úrovních byla respektována rovnost osob před právem a zajištěna dostupnost a účinná vymahatelnost spravedlnosti.

"Hájím úctu k člověku a právo na straně spravedlnosti!"

Nechci, aby to bylo chápáno a ani to není klišé, když budu současné období charakterizovat zápasy o nabytá demokratická práva a svobody občanů, kvalitu jejich života, zdravotní bezpečnost a spravedlivé právo.

Vážnou obavu mám z rizik globálních klimatických změn, proto hledám a snažím se prosadit opatření - aby nemizely lesy a stromy provázející nás několik generací, aby v řekách a potocích tekla čistá voda a sucho neničilo půdu a úrodu a zůstalo tu aspoň kousek opravdové přírody pro naše potomky. To vše musíme zvládnout spolu se zajištěním bezpečí a hrozící ekonomickou krizí vyvolanou Covidem.

Přála bych si, abychom byly úspěšnou zemí, kde žijí spokojení lidé!

Vaše Jitka Seitlová