Domů / Novinky / Národní plán obnovy je projednáván bez zástupců občanské společnosti

Národní plán obnovy je projednáván bez zástupců občanské společnosti

01. 05. 2021

Z hlediska projednání Národního plánu obnovy mne zneklidnila absence zástupců občanské společnosti. Ti žádají, aby byli zapojeni do dalších fází projednávání plánu včetně zastoupení v řídícím orgánu a dalších pracovních uskupeních. Národní plán obnovy vnímají jako důležitý nástroj pro obnovu země, zejména pandemií postižených sektorů a skupin společnosti, příležitost modernizace ČR na digitální, udržitelnou a odolnou společnost. Musím souhlasit s tím, že právě účast různých částí společnosti podmiňuje společenský konsensus, který bude plán legitimizovat, zejména po volbách.