Domů / Novinky / Lidé mají právo na neprodlené varování při ohrožení života, zdraví a majetku!

Lidé mají právo na neprodlené varování při ohrožení života, zdraví a majetku!

05. 10. 2021

Lidé mají právo na neprodlené varování při ohrožení jejich života, zdraví a majetku!

Proto jsem připravila a spolu s dalšími kolegy předkládám v Senátu návrh novely zákona o integrovaném záchranném systému. Současný zákon stanovuje operačnímu a informačnímu středisku IZS pouhé oprávnění varovat obyvatele, ne povinnost! Rovněž nemůže být na rozhodnutí jednoho člověka nebo skupiny osob, zda se lidé o nebezpečí dozvědí. Návrhem navazuji na své šetření nevyřešené havárie na Bečvě, kdy obyvatelstvo bylo informováno opožděně, až 24 hodin poté, co nebezpečná látka ve zdraví ohrožující koncentraci proudila řekou.

Tiskový briefing k představení návrhu můžete shlédnout zde:

Senát PČR : Videozáznam: Tiskový briefing po 4. jednání Stálé komise VODA - SUCHO (senat.cz)